September 2015: Er is gestart met het uitgraven van de fundering voor de hut. Marcel Visser was uiteraard van de partij met zijn graafmachine om ons daarbij te helpen. Een flink aantal kruiwagens zijn versjouwd om de vrijgekomen grond over de bongerd te verspreiden om deze te egaliseren.

Infra20 Juni 2015: Op een mooie zaterdag wordt gestart met de daadwerkelijke werkzaamheden voor de blokhut. Met vele handen, waaronder die van ouders, wordt de infrastructuur voor de hut aangelegd. Zo worden met behulp van een graafmachine de leidingen voor water,afvoer, elektra en internet aangelegd. Tevens is de afrastering, inrit en de doorgang voor de parkeerplaats gerealiseerd. Echt veel en zwaar werk is er verzet! Waarvoor nogmaals dank. 

 

IMG 6445September 2014: Er wordt direct gestart met het verwijderen van enkele tientallen meters heg. Dit was al langer een plan om te doen aangezien de heggen enorm groot zijn geworden. De heg aan de oostkant van het veld wordt helemaal verwijderd, evenals de heg tussen de bongerd en het grasveld in. Dit is een enorme klus die twee zaterdagen in beslag neemt. Alles wordt direct versnipperd en de tweede zaterdag worden alles wortels uitgefreesd.......Tevens wordt de oude afrastering verwijderd en wordt een start gemaakt met de nieuwe afrastering volgens de nieuwe plannen.

IMG 6505

 

Augustus 2014: Het is zover; na meerdere gesprekken met de eigenaar van de grond zit het bestuur van de stichting samen met de eigenaar bij de notaris......we zijn vanaf dan eigenaar van het grasveld en de bongerd dat we bijna dertig jaar lang in bruikleen hebben gehad. Ontzettend blij zijn we dat we nu verder kunnen met de plannen voor de bouw van de hut en de herinrichting van het terrein. 

Nu we zeker zijn van de aankoop van de grond nemen we direct contact op met de gemeente om de vergunningsaanvraag in te dienen en wordt er samen met de buren gekeken naar de mogelijkheden voor het parkeren. Tevens wordt bijna gelijktijdig een vergunningsaanvraag ingediend voor de zonnepanelen.